Jantje Beton

Geef ruimte. Laat ons spelen!

Gezien het gezamenlijke doel collecteert de Jeugdvakantieweek jaarlijks voor Jantje Beton. We ondersteunen het doel van ‘buitenspelen’ van harte en natuurlijk is het deel van de opbrengst (50%) zeer welkom. Zonder dergelijke inkomsten is een gratis Jeugdvakantieweek niet mogelijk.

Buitenspelen zit in de knel. Er is te weinig geschikte ruimte voor kinderen om buiten te spelen. De ruimte die er is, is afgebakend met hekken, slecht bereikbaar en prikkelt de fantasie niet. Twee derde van de kinderen geeft aan dat ze vaker buiten zouden spelen als het buiten minder saai is. Zestig procent van de kinderen zegt in dat geval minder vaak TV te zullen kijken of te computeren. Jantje Beton zet zich in voor vrije, veilige en avontuurlijke speelruimte voor kinderen in hun eigen buurt.

Directeur Rob van Gaal “Kinderen hebben volop ruimte nodig om veilig en vrij te kunnen buitenspelen. Soms zijn er letterlijk meer vierkante meters speelruimte nodig, op andere plekken moet de inrichting verbeteren of het besef bij buurtbewoners doordringen om kinderen de ruimte te geven. Het gaat dus om meer ruimte voor kinderen om te spelen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin.”

Jantje Beton Collecte: Geef! Ruimte. Laat ons spelen

In maart komen ruim 1700 lokale jeugdorganisaties langs de deur voor de Jantje Beton Collecte. De helft van de opbrengst gaat naar de collecterende verenigingen. De andere helft gebruikt Jantje Beton voor projecten die vrij buitenspelen in de buurt bevorderen.